Adaptando textos para a clase de inglés con software libre

2016-05-05


Programar software pode ser algo que meta medo ó principio, pero enfocado desde un punto de vista de resolución de problemas, e coa axuda adecuada, é algo ó alcance de todo o mundo.David G. Gándara

David G. Gándara

twitteryoutuberesearchgateshutterstock mensaje en chino

gnu logo
fsf member
Login

Páxina:  1 2 3 4 
©David González Gándara. This page is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Spain License

Visitas:contador   Actualizado: 2017-07-18