David G. Gándara

David G. Gándara

twitteryoutuberesearchgateshutterstock mensaje en chino

gnu logo
fsf member
Login

2016-06-13


image

I started this website to organize somehow the different things I do:

 • First of all, I am a teacher. I usually design my own materials :games, songs, videos.
 • Apart from that, I never stopped studying and researching. My fields are Linguistics and Pedagogy. There are some articles and publications in this web.
 • I also play guitar. After trying in a couple of rock bands, I started playing jazz solo. I love playing live. In youtube you can find some of my performances.
 • I love drawing. You can find some comics and children books in the "Stuff" section. Also, I upload teaching videos to youtube. You can find them here Curso de dibujo in Youtube
 • If that was not enough, I also spend lots of hours programming software. As any other software programmer, most of my work is completely useless for other people, but I wrote two emacs extensions that I am proud of. One of them for managing chess tournaments, and the other for transcribing classroom videos and audios for research.
 • Finally, another activity that keeps me ocuppied quite a lot is chess. Sometimes I play tournaments, until I realize how badly I play. But most likely you can find me as an arbiter.


Comecei a facer esta páxina para organizar de algún modo as diferentes cousas que fago:
 • O traballo que me da de comer é o de profesor. Frecuentemente elaboro os meus propios materiais: xogos, cancións, vídeos.
 • Aparte diso, nunca parei de estudar e investigar. Aínda sigo loitando para rematar o doutoramento en lingüística. Nesta web podes atopar algunhas das miñas publicacións e artigos.
 • Tamén toco a guitarra. Despois de intentar cun par de bandas de rock, empecei a tocar jazz "solo". Encántame tocar en directo. En Youtube podes atopar algunhas das miñas actuacións.
 • Encántame debuxar. Podes atopar algúns comics e libros infantís na sección "Stuff". Tamén subo algúns videos para aprender a debuxar a Youtube. Curso de dibujo en Youtube
 • Por se fose pouco, tamén paso moitas horas programando software. Coma calquera outro programados, a maior parte do que fago é inútil para os demais, pero escribín un par de extensións de Emacs das que estou orgullos. Unha é para xestionar torneos de xadres, e outra para transcribir vídeos para investigación.
 • Por último, outra actividade que me mantén bastante ocupado é o xadrez. Ás veces xogo torneos, ata que me dou conta do mal que xogo. Pero o máis seguro é que me atopes arbitrando.