David G. Gándara

David G. Gándara

twitteryoutuberesearchgateshutterstock mensaje en chino

gnu logo
fsf member
Login

2016-06-13


image

I started this website to organize the different things I do:

Being a teacher is my full time job, and the one which allows me to keep doing stuff. Right now I am teaching in a Spanish bilingual program in Canada.

Apart from that, I never stopped studying and researching. I am still fighting to get my PhD in linguistics. There are some publications in this web.

I also play guitar. After trying in a couple of rock bands, I started playing jazz solo. I love playing live. In youtube you can find some of my performances.

I am also an illustrator. You can find some comics and children books in the "Stuff" section. Also, I upload teaching videos to youtube. You can find them here Curso de dibujo in Youtube

If that was not enough, I also spend lots of hours programming software. As any other software programmer, most of my work is completely useless for other people, but I wrote two emacs extensions that I am proud of. One of them for managing chess tournaments, and the other for transcribing classroom videos and audios for research.

Finally, another activity that keeps me ocuppied quite a lot is chess. Sometimes I play tournaments, until I realize how badly I play. But most likely you can find me as an arbiter.

Comecei a facer esta páxina para organizar as diferentes cousas que fago:

O traballo que me da de comer é o de profesor. Agora mesmo traballo en Canadá nun programa bilingüe de español.

Aparte diso, nunca parei de estudar e investigar. Aínda sigo loitando para rematar o doutoramento en lingüística. Nesta web podes atopar algunhas das miñas publicacións.

Tamén toco a guitarra. Despois de intentar cun par de bandas de rock, empecei a tocar jazz "solo". Encántame tocar en directo. En Youtube podes atopar algunhas das miñas actuacións.

Tamén son ilustrador. Podes atopar algúns comics e libros infantís na sección "Stuff";. Tamén subo algúns videos para aprender a debuxar a Youtube. Curso de dibujo en Youtube

Por se fose pouco, tamén paso moitas horas programando software. Coma calquera outro programados, a maior parte do que fago é inútil para os demais, pero escribín un par de extensións de Emacs das que estou orgullos. Unha é para xestionar torneos de xadres, e outra para transcribir vídeos para investigación.

Por último, outra actividade que me mantén bastante ocupado é o xadrez. Ás veces xogo torneos, ata que me dou conta do mal que xogo. Pero o máis seguro é que me atopes arbitrando.