Dicionario básico árabe-galego

2016-05-05


Esta é a segunda edición deste breve dicionario destinado á axudar nos seus primeiros pasos ás persoas que se embarcan na aprendizaxe da lingua árabe. Os cambios con respecto á primeira edición son o título e a corrección de varias erratas atopadas.David G. Gándara

David G. Gándara

twitteryoutuberesearchgateshutterstock mensaje en chino

gnu logo
fsf member
Login

Páxina:  1 2 3 4 
©David González Gándara. This page is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 Spain License

Visitas:contador   Actualizado: 2017-07-18