1
Esta é unha colección de exercicios para razoar. Non penses que se poden resolver en dous minutos. Vas ter que concentrarte durante un rato en buscar a solución.

O problema consiste en cruzar na barca a un lobo, unha ovella e un feixe de herba. O problema é que só se pode pasar unha cousa de cada vez. Hai que ter coidado de non deixar ó lobo coa ovella, porque a come; ou a ovella coa herba, porque a come.
É un problema complicado, e pode que non o deas resolto. Vai anotando as ideas que se che ocurren. Por exemplo:
"Primeiro paso ó lobo: incorrecto, porque queda a ovella coa herba e cómea."
Entrar


Un jugador de cartas coge tres cartas al azar de la baraja de poker. Para adivinar cuáles son tienes las siguientes pistas:
1. Hay un 5 a la derecha de un rey (no tiene que ser justo a su lado).
2. Hay un trébol a la izquierda de una pica (no tiene que ser justo a su lado).
3. Hay un 10 a la izquierda de un corazón (no tiene que ser justo a su lado).
4. Hay un corazón a la izquierda de una pica (no tiene que ser justo a su lado).